Sectorplan Samen werk maken van werk

NIEUW

Arrangement 1: Nieuwe BBL-leerwerkplek  (beschikbaar in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe)
Arrangement 3 (dit arrangement loopt via Leren & Werken Stedenvierkant)
Arrangement 4: Scholingsvoucher (landelijk beschikbaar)
Arrangement 5: Papier- en kartonsector 
(landelijk beschikbaar)
Arrangement 6 (dit arrangement loopt via Leren & Werken Stedenvierkant)
Arrangement 7: Jongerenvoucher (voorlopig niet meer beschikbaar)

We moeten het samen doen. Werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs moeten bedrijven en mensen weer in hun kracht zetten en perspectief bieden op groei. In alle sectoren en branches. Om er voor te zorgen dat werknemers, met hun opleiding, vakkennis en ervaring, niet buiten de boot vallen en werkgevers straks niet aanlopen tegen een tekort aan gekwalificeerd personeel, slaan de gemeenten en alle andere betrokken partners in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe de handen ineen.

De afgelopen twee jaar waren er zeven verschillende arrangementen beschikbaar voor jonge starters (BBL, Startersbeurs en Jongerenvoucher), voor zittende werknemers (Mobiliteitsvoucher en Toekomstgerichte Scholing), voor oudere werknemers (Scholingsvoucher) en voor medewerkers in de papier- en kartonsector (BBL, loopbaanchecks en scholingstrajecten).

Een aantal arrangementen zijn inmiddels beëindigd. De arrangementen BBL, ScholingsvoucherPapier- en kartonsector zijn nog te gebruiken. De Startersbeurs kan nog worden ingezet. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het landelijke initiatief. Kijk hier voor meer informatie. De Jongerenvoucher is voorlopig niet meer beschikbaar.

Start Samen werk maken van werk (video +/- 2 minuten)

Zo werkt Samen werk maken van werk (video +/- 2 minuten)

Kijk ook op: www.sectorplannen.nl
TWITTER: @SECTORPLAN